Begravningar

Hur många begravs i urnor i Stockholm? Det är svårt att säga.

Den som väljer att bli kremerad kan sedan få askan lagd i en urna, som gravsätts. En del vill få askan spridd på ett speciellt ställe, vilket är vanligt utomlands. I Sverige kan detta beviljas, men de anhöriga måste ansöka om ett speciellt tillstånd. Det kan därför vara klokt att i testamentet ange ett alternativ till att få sin aska sprid på en speciell plats. Askan får heller inte flyttas från en plats till en annan.

Det kan vara svårt att hålla reda på alla regler som finns gällande begravning, kremering, m.m. En bra sammanfattning finns här. Om du vill veta mer om vilka regler som gäller kan du kontakta länsstyrelsen i det län där du bor.

Begravningsplatser

I Sverige finns det både allmänna och enskilda begravningsplatser, precis som det finns enskilda och allmänna vägar. Båda typerna av begravningsplatser regleras i andra kapitlet av begravningslagen.

De allmänna begravningsplatserna är Svenska kyrkans ansvar. Regeringen kan dock ålägga en kommun att istället ordna en begravningsplats för de som är folkbokförda inom kommunen. I tätbefolkade kommuner, som Sundbyberg, kan detta vara svårt, eftersom det inte är lämpligt att gravsätta kroppar var som helst. Området får exempelvis inte omfattas av servitut, nyttjanderätt eller liknande.

En enskild begravningsplats hålls av en församling eller stiftelse som fått tillstånd för detta. Tillståndet utfärdas av länsstyrelsen. Rätten att bli begravd där kan vara förenad med vissa villkor, av vilka det vanligaste är att man ska vara medlem i den aktuella församlingen eller stiftelsen.