Viktigt att skriva testamente

Vad som händer efter livet är utom vår makt och kontroll, men vi kan påverka vissa delar. Detta till exempel genom att upprätta ett testamente för de efterlevande. Här nedan kommer några tips om hur man gör för att skriva ett regelrätt testamente och vad som behöver finnas med enligt lag.

Den som ska skriva testamentet ska ha fyllt 18 år. Testamentet upprättas skriftligen och dess namnteckning ska bevittnas av två utomstående, ojäviga vittnen. Där bör vittnena vara införstådda med att de bevittnar namnteckningen, men behöver inte ha någon vetskap om vad testamentet innehåller. Det behövs alltså ingen stämpel eller ett besök hos en jurist för att testamentet ska räknas som giltigt. Utöver testamentet kan det vara klokt att bifoga ett dokument kring hur andra beslut ska genomföras, om så krävs. Detta för att underlätta inför en begravning för de efterlevande, organdonation eller andra större beslut som kan behöva tas.

Hur ska ett testamente upprättas?

Innan man skriver testamentet bör man ha lite koll på vad fri förfoganderätt innebär samt vad full äganderätt innebär. Att ge fri förfoganderätt innebär att personen får göra vad denne vill med den egendom som testamenteras bort, förutom att i sin tur testamentera bort den. Däremot att ge full äganderätt innebär att egendomen får testamenteras bort, förutom barns laglott. Det kan vara bra att rådfråga en jurist eller annan juridiskt kunnig person inför ett upprättande av testamente om man känner sig osäker på hur detta ska utföras. Man bör också prata med varandra och resterande familjemedlemmar/anhöriga som berörs av testamentet för att förklara hur man tänkt kring olika delar. Även tala om var det ligger eller hur de får tag i testamentet när det behövs.

Om man efter en tid skulle ångra sitt testamente eller behöva ändra något i detta så är det möjligt att göra. I sådana fall kan det kan vara klokt att återkalla sitt testamente och sedan skriva ett nytt med sina nya önskemål. Detta för att undvika att det finns flera testamenten som sedan jämförs med varandra och blir misstolkade.