Helgonförklaring, vad är det?

Flera personer har under århundrandenas gång helgonförklarats av en eller annan anledning, men vad innebär det egentligen att helgonförklaras och hur bestäms vem som ska bli helgon eller inte? Här är svaren. 

Vad är egentligen ett helgon och hur blir man helgonförklarad egentligen? Har alla ett helgon även rökare och syndare eller bara de goda, de som kanske vill sluta röka? Det är vad vi kommer reda ut nu med hjälp av Katolska kyrkan. Så här lät det i nyhetsmorgon när det offentliggjordes att de två tidigare påvarna Johannes Paulus II och Johannes XXIII skulle förklaras just som helgon, Ulla Gudmundson som arbetat som ambassadör i Vatikanen, berättar:

Helgon enligt Katolska kyrkan

Ett helgon är, enligt Katolska kyrkan, personer som under sitt liv levt i stor kärlek och moralisk godhet som nu längre inte finns med oss och är helgon. Dessa behöver inte vara officiellt helgonförklarade, men många är såklart det. Så vad krävs då för att man ska bli helgonförklarad? Enligt katoliker är det Gud som gör människor till helgon genom sin nåd och det betyder att kyrkan i sig inte kan bestämma vem som ska bli helgon eller inte utan när någon helgonförklaras, eller kanoniseras som det heter, är detta bara en bekräftelse på något som Gud redan gjort. Detta sker genom en process som utvecklats genom århundradena, men kortfattat sker denna i två steg och först med saligförklaring (beatifikation) och sedan helgonförklaring (kanonisation). Konkret innebär sedan helgonförklaringen att personen som blir helgon skrivs in i kyrkans förteckning över helgon, åkallas i kyrkans offentliga böner, att mässor hålls i helgonets minne, att man firar högtidsdagar till minnet av helgonet, bilder på den helgonförklarade personen får ha en gloria runt huvudet, kyrkobyggnader kan tillägnas till helgonets minne och helgonets reliker placeras i relikskrin som sedan vördas av offentligen.

Exempel på kända helgon är bland annat Jungfru Maria, Lucia, Nikolaus och Franciskus av Assisi samt Heliga Birgitta som levde på 1300-talet och troligtvis är Sveriges mest kända helgon.