Begravningar kan orsaka osämja

När någon i ens närhet går bort väcks det många tankar och det är lätt att man blir känslosam. Inte allt för sällan orsakar det sentimentala att anhöriga blir osams gällande begravning och arv – det är känsliga ämnen som berör många i den avlidne personens omgivning och det är inte alltid lätt att styra upp allt när man är nedstämd.

En begravning är ett sätt att få säga hejdå till en nära vän eller anhörig som går bort. Det är sällan en enkel process utan det är mycket att ordna runt omkring, vilket kan vara svårt när man sörjer en bortgång. För att undvika osämja är det klokt att ta hjälp av en begravningsbyrå för att underlätta en begravning. Det är ett enkelt sätt för att se till att allt sköts korrekt och ger de anhöriga möjlighet att fokusera på sådant som inte är lika tungt.

Var ska den avlidne begravas?

När en anhörig går bort är det en del att tänka på och det finns mycket som kan få de anhöriga att bli oense. Den fråga som skapar mest drama är var personen ska begravas, detta menar en domprost som blivit intervjuad av Sveriges Radio. Kanske bor släkten på olika håll och vill att graven ska finnas i närheten av just dem, eller ska personen begravas med sina föräldrar på en helt annan ort? Det kan vara väldigt svårt att avgöra. Det finns extrema fall där man väntat med begravningen i hela två år just för att de anhöriga är oense var personen ska begravas. Så länge ska det inte behöva ta.

En kvinna i Skåne som avled i november 2016 har ännu inte kunnat begravas eftersom anhöriga är oeniga om var detta ska ske och om kvinnan ska kremeras. – Dagens Nyheter