Heliga kor i hinduismen

När det kommer till religionen hinduism är det vissa saker som är heliga. Exempelvis är korna heliga för hinduer och det är förbjudet enligt religionen att döda och äta kor.

769391-kalv

I Göteborgs-Posten skriver man att olaga innehav av nötkött från och med nu kan bestraffas med fem års fängelse i den indiska delstaten Maharashtra, där bland annat Bombay ligger. Man har nämligen antagit en lag som kriminaliserar innehav och försäljning av nötkött. Varför man har bestämt sig för att lagstadga detta är för att kor är heliga enligt hinduismen, vilket väldigt många av Indiens invånare är. Många kritiserar synen på nötkött och kor i Indien och den senaste tiden har kommentarer som ” I Indien är det säkrare att födas som ko än som flicka”, varit vanliga på sociala medier.

Var olagligt innan

Även om det nu blivit olagligt att inneha och sälja nötkött har det länge varit förbjudet. Lagen är nämligen flera årtionden gammal. Det är dock inte förrän nu som lagen skickats till Indiens president för underskrift, vilket krävs för att en lag ska träda i kraft. Det har inte varit okej på något sätt innan att jaga, skjuta eller slakta kor. Och den som tidigare besökt en jaktbutik, köpt ett vapen och gått ut och dödat en ko, har med största sannolikhet straffats ganska så hårt.

Dömd i Nepal

Det är fler hinduiska länder än Indien som har en lag om att döda kor och i Svenska Dagbladet kan man läsa att en kvinna blev dömd till tolv års fängelse efter att hon dödat en helig ko. Kvinnan kunde först gripas efter att polisen gjort en husrannsakan och hittat torkat kött i hennes bostad. Tolv års fängelse är det högsta straffet som man kan få i Nepal för detta brott.