Få hjälp med tolvstegsprogrammet

När man tappar kontrollen över drogerna är det svårt att ta sig ur det. Många som söker hjälp har en del fått gå igenom tolvstegsprogrammet. Tolvstegprogrammet grundar sig i att följa 12 steg mot ett nyktert liv och basen ligger i den kristna religionen. Programmet härstammar från början från Anonyma Alkoholister(AA) men används idag även i drogbehandlingar.

Trots att Svenskar i hög grad inte anser sig vara religiösa så har man anammat just tolvstegprogrammet för att finna en väg ut ur missbruket. En ”högre makt” har blivit en större tolkningsfråga och behöver inte innebära just den klassiska bilden av Gud längre. Huvudmålet med stegen är att finna ett antal sanningar, om sig själv, sitt liv och lösningen på problemet. Programmet går ut på att först och främst erkänna att man har ett problem, klassiskt för missbrukare är förnekelsen. De som söker hjälp med alkoholproblem erkänner sällan i första taget att det dricker på ett osunt sätt. Efter att man erkänt sitt missbruk så erkänner man också att det finns en ”högre makt” som kan hjälpa en att lösa problemet, här är det öppet för att tolka hur den högre makten ser ut och hur den kan hjälpa. Själva behandlingen börjar när man rannsakar sig själv och kan peka ut sina fel och brister. Sedan skall man självfallet lösa sina problem och enligt tolvstegsprogrammet så är det den ”högre makten” man ska be om hjälp till. Den viktigaste delen i att bli frisk är att själv rätta till sina fel. Här ber man oftast om ursäkt och gottgör sina synder. Avslutande så hjälper man sig själv genom att hjälpa andra, detta är inte bra för missbrukare utan gäller alla sorters problem som man kan sitta på.

Se seminariet där Sandra berättar om sin egen upplevelse av programmet, hon avled strax efter klippet och hon hedras genom att sprida hennes budskap vidare: