Religionsundervisning och förståelsen för andra

Hur är det med religionskunskapen i skolan och är det lättare att vara kristen i USA? Hur undervisar andra europeiska länder i religion, är det annorlunda från hur det är i Sverige?

Enligt en ny studie är undervisningen i religion i skolan fast i en faktabaserad kontext. I Svenska Dagbladet skrivs det att man i gymnasiet ofta får lära sig historiska perpektiv på just religionen, hur denna uppkom och grundstenarna i exempelvis kristendom, islam och judendom med flera. Men däremot är det mindre diskussioner kring om vad religion faktiskt betyder för människor i dag och i dagens samhälle. Detta menar man är farligt att missa, eftersom religion är ett tema i många samhällsdebatter och att behovet av att lära och förstå är större än någonsin, och det inte minst bland unga medborgare som försöker förstå sin plats i allt myller. Men hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder? Enligt samma artikel är det så här:

  • I Sverige undervisas elever i religionskunskap tillsammans oavsett religiös tillhörighet
  • I bland annat Finland, Belgien, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike grupperas eleverna efter religionstillhörighet och undervisas ofta av representanter för den egna religionen
  • I Frankrike har man ingen religionsundervisning alls inom det offentliga skolsystemet

Vidare är det så att hela 67 procent av svenskar mellan 16 till 24 år ser sig som icke-religiösa. Sedan kanske man inte är med i ett trossamfund men funderar ändå på livets stora frågor, som de flesta gör. Då kan man bland annat besöka en spådam för att få andra perspektiv.

Lättare att vara kristen i USA?

I den kristna tidningen Dagen kan vi läsa om hur en svenska tycker det är lättare att vara kristen i USA än vad det är att vara det i Sverige, för det är myckeQueensboro-bridge-nyct vanligare och det finns massor av kyrkor att gå med i. Men däremot tycker hon vidare att kyrkorna i New York kan tappa fokus på gud för att de så gärna vill locka rika invånare till sig. Då kan man i stället sakna stillheten, menar hon vidare. I USA är hela 76 procent av befolkningen kristen.

Vill man veta mer om människor och tro, vad denna än må vara, kan man lyssna på flera avsnitt på Sveriges Radio som handlar om just detta.