Religion och skolan

De senaste åren har religion i kombination med skolan blivit ett rätt så hett ämne. Det har bland annat diskuterats huruvida man kan låta religionsutövning påverka skolans schema.

mamma-barn-laxa

De flesta svenskar skulle nog säga att de inte riktigt är religiösa och att de inte tror på någon gud. Men faktiskt så är det så att många fortfarande tror på Gud och här kan man läsa om att var femte person i Sverige ser sig själv som religiös samt att de flesta av oss faktiskt fortfarande går i kyrkan då och då och även gifter oss och döper oss där. Men visst är det så att svenskarna blir allt mer sekulariserade och det finns vissa som tycker att vi inte borde ha några som helst religiösa inslag i samhället. Exempelvis har det skrivits om skolor som förbjudit olika religiösa inslag och vissa har till och med anklagats för att vilja införa ett religionsförbud.

Religionen går inte framför skolan

I Expressen kan man läsa om att en rektor på en skola i Enköping påstås ha sagt att han vill ha totalt förbud mot religion på skolan och att alla elever som vill be måste lämna skolområdet för att göra det. På grund av att dessa rykten gått har Diskrimineringsombudsmannen börjat utreda saken. Enligt rektorn rör dock det hela sig om ett missförstånd och att han enbart uttalat sig om att religionen inte ska gå över skolan. Det ska alltså råda en nolltolerans när det kommer till att gå från lektionen för att be en bön. Han säger också att alla har rätt att be, men att det finns tillfällen och ställen som det är mer eller mindre lämpligt att be.

Finns inte utrymme

Enligt rektorn har hela diskussionen som uppstått inte med religion att göra. Det hela handlar istället om att man från skolans håll inte har möjlighet att ge eleverna en särskild lokal där de kan få utrymme för att be. Skolan har nämligen ett begränsat antal lokaler och områden, speciellt under vintern. Och då vill man inte låta religionsutövandet gå före alla andra verksamheter som finns på skolan och i skolans lokaler.