Skilsmässa

Skilsmässa är en jobbig sak, allt som oftast, inte minst för de iblandade parterna samt barn om det finns sådana med i bilden. Idag skriver vi om skilsmässa på olika sätt och ur olika vinklar, med allt från juridiska synsätt till religiösa och samhälleliga.

5586978-fighting-parents-and-sad-little-girlI DN kan vi läsa att den katolska kyrkan kan vara på väg att förändra sin syn på det annars så omtvistade ämnet skilsmässa men även samboförhållanden. Den katolska kyrkans inställning är och har alltid varit väldigt konservativt i hänseende till just skilsmässor, eftersom det ju ingår i ett av de sakrala elementen att ingå äktenskap. Men nu är det redan igång med nymoderniteter i kyrkans högborg Vatikanen och påven Franciskus själv har visat vägen genom att viga par som levt länge tillsammans utan att ha varit gifta, alltså ”levt i synd”. Det är med andra ord tydligt att kyrkan måste och kanske även vill, ta sig an det enorma gap som finns mellan hur kyrkans medlemmar lever sina liv och hur kyrkan i sig ser på dessa. Påven har också sagt att kyrkan inte ska vara en tulltjänsteman utan en moder och därför inte ägna sig åt att kontrollera församlingsmedlemmars liv, enligt samma artikel, vi får hoppas att det verkligen blir så.

I Sverige är det öppet om man vill skilja sig eller inte, leva ogifta eller äktenskapligt – det är dessutom en fördel att anlita till exempel Familjensjurist vid just skilsmässa, som är en nog så jobbig händelse för alla. Även om svenska kyrkan inte längre är stadskyrka så är nog de allra flesta ändå med i Svenska kyrkan, där kan man få råd och hjälp vid den kris som kan uppstå inombords, i själen, vid en skilsmässa. För en separation är jobbig och tröst kan man söka i tron, även om man inte vågat tro förut.

Alla har det inte lika fritt

I Egypten är det däremot inte lika öppenhjärtigt som det är i Sverige när det kommer till skilsmässa, där har synen på religion under de senaste åren blivit allt strägnare och det märks enligt en artikel i SvD bland både muslimer och kristna kopter – allt mer fundamentala. I Egypten finns inga det äktenskap som är borgerliga och den kristna, koptiska kyrkan förbjuder skilsmässa utom efter äktenskapsbrott (som är ett annat ord för otrohet inom äktenskapet). Den som är otrogen får inte gifta om sig. Den som vill komma ur ett hopplöst äktenskap får antingen konvertera till islam eller ett annat kristet samfund som tillåter just skilsmässa.

Här kommer lite mer fakta:

  • Mer än 95 procentav Egyptens kristna tillhör den koptisk-ortodoxa kyrkan, som enligt traditionen grundades av evangelisten Markus 42 e Kr.Brustet_hjärta
  • Kyrkan leds av den 87-årige påven Shenouda III.
  • Ordet kopt betydde ursprungligen egyptier. Men efter islams intåg i Egypten från år 640 har ordet gradvis ändrat betydelse och betecknar i dag kristen egyptier.
  • Andelen kopter offentliggörs inte av staten. Koptiska källor tror att de utgör drygt 10 procent av befolkningen.
  • I Egypten ärdet tillåtet att konvertera från kristendomen till islam, men inte att omvända sig i motsatt riktning. Många ledande affärsmän och exempelvis finansminister Youssef Boutros-Ghali är kopter. Men kopterna är underrepresenterade i bland annat armén och polisen.