Helgonet St Junian

St Junian är ett katolskt helgon som betyder mycket för många. Han föddes 486 e. Kr i Frankrike, vilket även är landet i vilket han dog.
Han firas den sextonde oktober varje år och han har en stad döpt efter honom i Frankrike, nämligen St Junien.

Saint Junian var en kristen eremit som sägs ha varit sonen av Cambrais hertige. Junian och St Leonard döptes samtidigt och när Junian var femton reste han till området Limousin. Det var känt för sin sparsamhet och sedlighet, vilka hade resulterat i att flera helgon och eremiter bodde där. En av dessa helgon var Saint Amand och vad Junian hoppades på var att bli hans lärjunge.

Amand bodde i ett litet eremitage som hade erbjudits honom av biskopen av Limgoes som hette Ruricius. Historian säger att sent om natten knackade Junian på Amands dörr, som Amand inte öppnade av rädsla för att det var en demon. Junian behövde därför sova utanför, i en mycket våldsam snöstorm. Som genom ett mirakel, hade snön på morgonen fallit överallt utom just på honom. Junian tränade sedan med Amand och när sistnämnde gått bort bodde Junian kvar i deras hus.

Junian är ett av många olika helgon, men många som har honom som skyddshelgon tilltalas av hans självuppoffrande drag och vilja att inte bete sig och tänka så subjektivt.

Även om man inte är sträng katolik, eller kanske religiös över huvud taget, så kan det vara skönt att diskutera tro och förhoppningar på olika sätt. Ett av de sätten är att ha ett helgon som man ber till eller hoppas på ska vakta över en. Att ha ett helgon innebär också att man aktivt har valt en förebild, någon man vill efterlikna och eftersträva att ta inspiration av.